Belge İstek Formu

ISO 14001

ISO 14001 belgesi, firmanın çevresel etkenlere zarar vermemesi için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ettikten ve firmanın bu şartları sağladığının anlaşılmasından sonra verilen bir belgedir. Amaç firmanın çevreye verdiği zararın en az seviyeye indirilmesini sağlamaktır. Firmanın doğaya, suya, iklime zarar vermemesi için uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapması gerekir. Yapılan bu çalışmanın ardından, şartları yerine getiren firmaya ISO 14001 belgesi verilmektedir.

ISO 14001 ; ISO belgelendirme sistemleri arasında, firmanın çevresel etkenlere zarar vermemek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini denetleyen bir sertifikadır. Çevre duyarlılığını temel alan ISO 14001 , üretimin ve ticari faaliyetlerin çevreye en az zararı verecek şekilde oluşturulup hayata geçirilmesini amaçlar. 

Sürdürülebilir bir dünya için, üretim teknolojileri ve üretim atıkları gibi noktalarda minimal zararlı seçimler yapılması için standartlar geliştirir. ISO 14001 Belgelendirme süreci de bu veriler ışığında gerçekleştirir. Toprağa, havaya, suya ve dolaylı olarak insan sağlığına zarar verecek tüm unsur ve yöntemler ISO 14001 sertifikasyon sürecinde mercek altına alınır.

Çevre duyarlılığı günümüzde hem hükümetler hem tüketiciler gözünde küresel anlamda yükseliştedir. Bunda dünya genelinde yaşanılan ve gittikçe aratan çevre sorunlarının payı büyüktür. Bu nedenle ISO 14001 sertifikasına sahip olmak şirketler için gittikçe daha önemli bir hal almaktadır. Bu kalite belgesi şirketinizin prestijine, karşıda bıraktığı güven duygusuna ve pozitif algıya büyük ölçüde destek sunar. ISO 14001 belgesine sahip kurumlar çevreye ve insana verdikleri önemden ötürü takdir topluyorlar. Çevre duyarlılığı noktasında üzerine düşeni yapmak ise ISO 14001 Sertifikasına hak kazanan firmalar için en önemli iç huzur ve motivasyon kaynağı oluyor.

ISO 14001 sisteminde dünyada gerçekleşen çevre olayları bu noktadaki duyarlılığın artışına paralel olarak düzenlemeler, yenilikler yapılabilmektedir. SWC sertifika olarak size en son yönetmelik değişmelerini takip ediyoruz. Size güncel bilgiler doğrultusunda profesyonel bir destek sunuyoruz.

ISO 14001 belgesi temin süreci işletmenin büyüklüğüne göre birkaç ay, bazen daha fazla süre alabilir. Bu nedenle sürecin planlanması ve doğru şekilde takibi süreci hızlandıracaktır.

SWC Belgelendirme , deneyimi ve uzmanlığıyla ISO 14001 temin sürecinizi en hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmeye odaklanır. ISO 14001 ve diğer ISO sertifikalarıyla da ilgili olarak aklınıza takılan noktalarda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.