Belge İstek Formu

ISO 10002

Iso 10002 müşteri ilişkileri kalitesine odaklanan bir belgedir. ISO 10002 Müşteri memnuniyeti kalite yönetim sistemi olarak tanımlanır. İlk olarak 2004 yılında yayınlanan ISO 10002, 2014 yılında yaptığı güncellemeyle birlikte derinlik kazanmıştır. Bu tarihten sonra sistemin küresel çapta popülaritesi oldukça artış göstermiştir. 

Belirlenen müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti standartları bütününde gerekli seviyeleri yakalayan firmalar ve kurumlar ISO 10002 sertifikası almaya hak kazanırlar. Bunun için ilgili organizasyon bir analiz, gözetim ve değerlendirme sürecine tabi tutulur.

ISO 10002 kalite yönetim sistemi, ilgili şirketin veya kurumun müşteri şikâyetlerine göre alacağı aksiyonları ölçerek iş süreçlerine odaklanan bir kalite sistemidir. 

Belgelendirme sisteminin gerekli gördüğü standartları şirketinizde etkin kılmak ISO 10002 sertifikasyonu yeterli olsa da size daha fazlasını kazandırmayı amaçlıyoruz. SWC Belgelendirme olarak Standartların yüksek kalitede ve devamlı olarak uygulandığı, içselleştirildiği bir kurum kültürü ve iş akış bütünlüğü oluşturmanıza da yardım etmeyi amaçlıyoruz.

ISO 10002 İçeriğinde Neler Bulunuyor?

ISO 10002 belgesi, bir kurumun tüm iş akışlarında müşteri ilişkileri kalite standardını göz önüne alır. ISO 10002 sürecinde planlama ve tasarımdan uygulamaya, geliştirmeden bakım ve servis prosedürlerine kadar ilgili tüm aşamalar gerekli parametrelere göre değerlendirilir.

Müşteri görüşleri ve şikâyetleri ile ilgili birimlerin bulunması, bunların doğru çözüm ve değerlendirme süreçlerini belirleyip hayat geçirmesi beklenir. Sürekli yüksek müşteri memnuniyeti hedefini yakamaya odaklanmak da ISO 10002 belgesi temin süreci için temel bir kriteridir. Bu doğrultuda şikâyet ve geri bildirim mekanizmalarının müşteriler için ulaşılabilir ve kullanıcı odaklı olması diğer bir önemli noktadır.

ISO 10002 Eğitimi

ISO 10002 kalite yönetim sisteminde eğitim de gerekli bir standart olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Müşteri memnuniyetini arttırmak ve var olan memnuniyeti korumak amacıyla personele yönelik geniş katılımlı olarak eğitimler düzenlemesi gerekmektedir. Eğitim içerinin yeterli olması ve eğitimlerin periyodik olarak gerçekleştirilmesi de önemlidir.  ISO 10002 eğitimleriyle ilgili bilgi için de bize ulaşabilirsiniz.

ISO 10002  Kalite Belgesi temini için SWC sertifikasyon olarak kapsamlı hizmet sunuyoruz. Deneyimimiz, birikimimiz ve konuya ilişkin özel uzmanlığımızı faydanıza sunuyoruz. Süreci sizin için en verimli şekilde koordine ediyoruz. Bu aşamalar sonrası kalıcı bir müşteri memnuiyeti prosedürler bütününe ulaşmanıza yardım ediyor, böylece uzun vadece ticari başarınızı da desteklemeyi amaçlıyoruz.