Belge İstek Formu

OHSAS 18001

OHSAS 1800, diğer adıyla ISO 18001 standartları, çalışma ortamın sağlıklı ve güvenli bir yapıda olmasını prensibi doğrultusunda geliştirilmiştir. Hem yasalar hem insan sağlığı için uygun bir iş ortamı ve çalışma koşulları belirlemek için düzenlenmiş bir standartlar bütünüdür. 

OHSAS 18001 BSI (British Standarts Institute) tarafından oluşturmuş bir “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” standardıdır. Dünya genelinde yaygın geçerliliğe ve tam bir saygınlığa sahiptir.

Kurumun kendi iş güvenliği risklerinin de farkında olmasını sağlayan OHSAS süreci , gerekli düzenlemelerin yapılarak daha sorunsuz bir iş ortamı oluşturmasına da yardım etmektedir. Deprem, yangın gibi doğal felaketlere karşı önlemleri ve acil eylem planlarını da içerir. Böylece ciddi kayıpların ve krizlerin önüne geçmenizde OHSAS 18001 standardına sahip olmanız çok önemli bir rol üstlenir. İş güvenliğinde boşluklar nedeniyle oluşacak işgücü kayıplarını, tazminatları ve prestij kaybını da göz önünde tutarsak OHSAS 18001’in kurumlara kazandırdıkları saymakla bitmez. Tabi bu kazançların en önemlisinin insan sağlığı olduğunun altını çizmek gerekir.

İş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlayan ohsas 18001, bu doğrultuda sürdürülebilir süreçler ve standartlar belirlemiştir. Ohsas 18001 için işçi sağlığı da aynı derede önemlidir. Yani tehlike arz edebilecek makinelerin kullanım standartları kadar, üretim ortamından kaynaklanan ve insan sağlığını uzun dönemde etkileyecek bir kimyasal gaz yoğunluğu da OHSAS 18001 için benzer şekilde önemlidir.

İş güvenliği standartlarının belgelerle kayıt altına alınması, uluslararası boyutta ticaretiniz için önemlidir. Pek çok durumda yatırımlarda, ihale başvurularında ve başka sertifikasyonların başvuru sürecinde Ohsas 18001 istenmektedir. OHSAS 18001 standardı tahmin edilebileceği gibi marka değeri ve kurum prestiji için de önemli bir artı puan anlamına gelmektedir.

Ohsas 18001 Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

SWC Sertifikaya yapacağınız başvuruyla; hızlı, sizi yormayan ve her yönüyle eksiksiz işleyen bir OHSAS belgelendirme sürecinin ilk adımı atmış oluyorsunuz.

Sizden; sektörünüze, üretim büyüklüğünüze bağlı olarak bazı belgeler isteyeceğiz ve kalite yönetim dokümanlarınızı oluşturmaya başlayacağız. Bu belgelerle başvuruyu oluşturacak, takibini gerçekleştireceğiz. İşlem tamamlandığında OHSAS 18001 belgenizi size ileteceğiz.

SWC deneyimi ve uzmanlığı Ohsas sürecinde aklınıza takılan tüm sorulara cevap vermek için bir mail veya telefon uzaklığınızda.