Hizmetler

Rusya Ve Ukrayna'da Şirket Kurulumu

Tüm dünyada küresel ekosistem gittikçe daha büyük ve girift bir hal alıyor. Farklı ülkelerde yatırımlar yapma ve doğal olarak şirket kurma süreci gündeme geliyor. Küresel ve bölgesel düzlemde büyüyen ve gittikçe birbirine bağlanan ticari ilişkiler yeni şirket kurulumlarını gerekli kılıyor. SWC Sertifikasyon Rusya ve Ukrayna’da gerçekleştireceğiniz ticari faaliyetlerinize destek olmak için, bu iki ülkede şirket kurulumu işlemlerinizi gerçekleştiriyor. Gerek coğrafi yakınlık gerekse uzun dönemdir süregelen ticari ilişkilerimiz nedeniyle Rusya ve Ukrayna son dönemde Türk firmalarının şirket kurulumlarını gerçekleştirdikleri ülkeler arasında yer alıyor.

Başka bir ülkeye kolayca mal satmanız, orayla ticari ilişkilerde bulunmanız için, gideceğiniz ülkenin yasalarına bağımlısınız. Şirketleşme süreci de bunlardan biri. Rusya ve Ukrayna’da tamamen yabancı bir şirket olarak kurulum yapmak özgün bürokratik süreçlere ihtiyaç duyar. 

Bürokratik ve yasal süreçler önemli

Ülkelerin bürokratik akış mekanizmaları ve devlet kültürleri sürece etki eder. Gerek Rusya gerek Ukrayna birbirine benzeyen ama farklı nüanslarla da ayrılan şirket ticari kültürlerine sahipler. Bu durum ülkelerindeki resmi otoritelerin ülkelerinde yeni kurulacak bir şirketten beklentilerini de şekillendirmektedir. SWC Belgelendirme olarak dünyanın birçok ülkesine yönelik ihracat ve ticaret izinleri temininde büyük deneyime sahibiz. Uzun yıllardır birçok küresel firmanın danışmanlığını başarıyla yürütmekteyiz. Danışmanlığımız kapsamında zaman ve işgücü kaybı yaşamanızın öne geçmeyi amaçlıyoruz.

Şirket kurulma işlemlerinin zaman alan, evrak yönetimine dayanan evreleri de vardır. İki unsurun da göz önüne alınarak sürecin yönetilmesi gerekir. Bu noktada özellikle kendine özgü süreçlere sahip olan Rusya Federasyonu’nun bürokratik kültürünü ve işleyiş tarzını bilmek önemlidir. Benzer durum Ukrayna için de geçerlidir.

SWC Belgelendirme Farkı

Bu bağlamda zamandan ve mali yüklerden tasarruf edebilmek için profesyonel bir destek almak, gerek Rusya’da şirket kurulumu gerekse Ukrayna’da şirket kurulumu işlemleri için isabetli bir seçim olacaktır. SWC Sertifika yetkin uzmanlarıyla ve uluslararası ticaret izinleri danışmanlığı alanındaki uzun dönemli deneyimiyle, iki ülkede de en hızlı ve optimum şartlarda şirket kurulumunuzu gerçekleştirir. Spesifik bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Belge İstek Formu Formu